Privacy Policy

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.by-ann.com bezoekt.

1. Beheer
De website www.by-ann.com staat onder beheer van Antoinette (KVK 27371238) De contactgegevens zijn dezelfde als bij by-ann.com.

2. Gegevens van bezoekers
2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.by-ann.com worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
2b by-ann.com zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

By-ann.com kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

2c Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin bestelgegevens staan.
2d Het versturen van een mail met by-ann nieuws met een relevantiewaarde voor de klant.

3. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij by-ann.com. De contactgegevens staan vermeld op de contactpagina van deze website.

4. Disclaimer
by-ann.com is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

De Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij by-ann.com.

1. Gegevens die door de klant verstrekt worden
by-ann.com kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
1a Het verwerken van de bestelling.
1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
1c Het versturen van een mail met by-ann nieuws met een relevantiewaarde voor de klant.

2. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan by-ann.com zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is echter een uitzondering op deze regel:
2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

3. Beveiliging
De gegevens die de klant aan by-ann.com, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

4. Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen.